AKTUALNOŚCI

2019-08-07

Lipcowe staże zakończone!

Lipiec to czas wakacyjnego odpoczynku, ale nie dla uczestników naszego projektu. Ponad 30 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach oraz Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach zakończyło swój staż u świętokrzyskich pracodawców. Młodzi ludzie nie tylko zdobyli doświadczenie oraz nabyli nowe, praktyczne umiejętności w swoich zawodach, ale poznali również organizację i charakter pracy w różnych zakładach. Każdy taki staż w danym przedsiębiorstwie to 150 godzin nauki i praktyki. Uczniom w nabywaniu zawodowego doświadczenia pomagali opiekunowie z firm.

Staże zawodowe realizowane w ramach projektu dały nam uczniom możliwość zapoznania się od środka z zasadami funkcjonowania dużych lokalnych zakładów, co będzie niezwykle przydatne w momencie ukończenia szkoły i próby podjęcia pracy zarobkowej - stwierdził jeden z uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach z kierunku technik elektryk, biorący udział w projekcie.

Wszyscy stażyści po rozliczeniu się, otrzymają stypendium stażowe. Kolejni uczniowie rozpoczęli swój staż z początkiem sierpnia w dwóch firmach, a mianowicie w  Przedsiębiorstwie Wielobranżowym DZIEJAK s.c. oraz firmie budowlanej ANNA BUD Sp. z o.o.

Staże zawodowe to już ostatnia forma indywidualnego wsparcia w ramach naszego projektu. Spotykamy się na przełomie października i listopada na konferencji wieńczącej nasze przedsięwzięcie pod nazwą Biznes Forum, na którym wspólnie z przedstawicielami  szkół objętych wsparciem, przedsiębiorcami oraz wszystkimi  uczestnikami podsumujemy wszystkie działania zrealizowane w ramach  projektu.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)

 
Galeria zdjęć

Powrót