AKTUALNOŚCI

2019-10-24

Biznes Forum, czyli zakończenia Kompleksowo zawodowo z CK Technik nadszedł czas!

Wszystko co dobre, szybko się kończy. I tak też jest w przypadku projektu Kompleksowo zawodowo z CK Technik.

Zwieńczeniem naszych działań była wczorajsza konferencja pn. Biznes Forum, ostatnie już spotkanie z uczniami, nauczycielami oraz przedsiębiorcami zaangażowanymi w realizację pilotażowego przedsięwzięcia CK Technik.

Konferencję otworzył Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, Pan Dominik Kraska. Podczas swojego wystąpienia przedstawił postęp prac budowlanych oraz wizualizacje przyszłego CK Technik, które już w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 otworzy swoje drzwi dla uczniów i nauczycieli.   

Następnie głos zabrała Magdalena Smorągiewicz, kierownik projektu. W swojej prezentacji przedstawiła wszystkie działania zrealizowane w ciągu ostatniego roku dla uczniów oraz nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Elektrycznych.

To ważny rok dla naszego Centrum, które oprócz działań zmierzających do utworzenia nowoczesnego ośrodka kształcenia zawodowego w regionie, inicjuje działania „miękkie”, zmierzające do zawiązania silnej kooperacji ze szkołami i przedsiębiorcami – powiedziała Pani Kierownik.

Wystąpienie zakończyły liczne podziękowania i wyróżnienia  dla uczniów i kadry nauczycielskiej za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację projektu.

Najważniejszym elementem spotkania był panel dyskusyjny na temat kształcenia zawodowego w regionie świętokrzyskim, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli szkół zawodowych oraz przedsiębiorców. Tematami poruszanymi podczas rozmów były m.in. oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników, przyszłość szkolnictwa zawodowego w regionie, potrzeby lokalnego rynku pracy oraz współpraca pomiędzy szkołami, pracodawcami a CK Technik.

Rozwinięciem skrótu CKZ czyli Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach powinien być opis pracownika przyszłości, czyli człowieka CIERPLIWEGO, KONSEKWENTNEGO  oraz ZAANGAŻOWANEGO  w swoją pracę - stwierdził Pan Marcin Pyszno, Dyrektor Oddziału Stokota Sp. z o .o.

Pan Grzegorz Banaś, Prezes Zarządu Utech Technics Sp. z o. o., podkreślił również, iż idealny pracownik to taki, który oprócz kwalifikacji i umiejętności praktycznych powinien dysponować kompetencjami miękkimi, takimi jak umiejętność pracy w zespole czy kreatywność.  Dodał również, iż absolwenci szkół, którzy wybrali kształcenie zawodowe zarabiają znacznie więcej niż osoby wybierające kształcenie wyższe ogólne.

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach, Pan Dariusz Wójcik, zaznaczył, iż analizując nabór na bieżący rok szkolny widać już zmieniający się trend w wyborze ścieżki edukacyjnej przez młodych ludzi na rzecz kształcenia zawodowego.  Ponad tysiąc osób wybrało kształcenie w naszej szkole, co pokazuje, że edukacja zawodowa nie jest już ścieżką złego wyboru  – powiedział dyrektor.

Podsumowanie projektu dało możliwość wyciągnięcia wniosków oraz zaplanowania wspólnych przedsięwzięć na kolejne lata. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz przedstawicielom firm za zaangażowanie we wspólną realizację naszego projektu. Wszystkim naszym uczestnikom życzymy sukcesów w nauce a kadrze nauczycielskiej oraz przedsiębiorcom samych sukcesów zawodowych. Liczymy, że w nadchodzących latach nawiązane relacje zaowocują kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami na gruncie edukacji zawodowej.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)
Galeria zdjęć

Powrót