AKTUALNOŚCI

2020-02-14

O dylematach i perspektywach kształcenia zawodowego debatowano na spotkaniu Zespołu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Dyskusja z udziałem dyrektorów szkół zawodowych, przedstawicieli uczelni, przedsiębiorców i związków zawodowych, która odbyła się w czwartek 13 lutego skupiła się głównie na istotności ścisłej współpracy szkół zawodowych z lokalnymi przedsiębiorcami, a to w związku z wyczekiwanym, powstającym na naszych oczach CK Technik Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach. Zwiększenie prestiżu szkolnictwa zawodowego w społeczeństwie na tle oczekiwań rynku pracy wydaje się być na ten moment strategicznym wyzwaniem w województwie świętokrzyskim. O tym, że kształcenie zawodowe było do tej pory marginalizowane, niedoceniane i traktowane jako gorsza forma edukacji, a budowa największego tego typu ośrodka w Polsce, stanowi jakościowe otwarcie się na XXI wiek, mówił Dyrektor CK Technik Dominik Kraska. Podczas spotkania zaprezentował osiągnięty stan realizacji budowy, planowane działania, a także omówił kierunki kształcenia oraz metody techno-dydaktyczne, które znajdą się w ofercie nowoczesnego Centrum.

Kluczową częścią spotkania była dyskusja na temat roli kształcenia zawodowego dla lokalnej gospodarki i całego regionu świętokrzyskiego. Przedstawiciele zarówno przedsiębiorstw, szkół zawodowych, jak i zrzeszenia przedsiębiorców z niecierpliwością oczekują na utworzenie CKZ i nowej jakości kształcenia zawodowego. Ma się stać ono miejscem dla kuźni wykwalifikowanych kadr dla przedsiębiorców. Pan Prezydent Cezary Tkaczyk ze Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach także zwrócił uwagę na konieczność zmian systemowych w edukacji zawodowej w silnym powiazaniu z udziałem sektora gospodarki. Swoje oczekiwania związane z powstaniem nowej przestrzeni do praktycznej nauki zawodu przedstawili na spotkaniu również dyrektorzy kieleckich szkół, licząc na to, że w przyszłości zwiększy się mobilność zawodowa absolwentów z prowadzonych przez nich placówek.

Bez wątpienia dla miasta Kielce powstanie nowoczesnej bazy kształcenia praktycznego będzie dużym sukcesem, który wpisze się w program modernizacji kształcenia zawodowego w regionie.
Galeria zdjęć

Powrót