AKTUALNOŚCI

2020-03-20

Pierwsze pracownie w CK Technik już wkrótce!

Wczoraj tj. 19 marca 2020 r. została podpisana historyczna, pierwsza umowa na dostawę i montaż wyposażenia pracowni w zakresie obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach. W nowej siedzibie CK Technik przy ulicy Łódzkiej 200 spotkali się dyrektor Centrum, Pan Dominik Kraska i właściciel firmy Megamaszyny wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego, Pan Rafał Pajek.

Zgodnie z umową w lipcu br. ma zostać zainstalowane specjalistyczne wyposażenie techno-dydaktyczne (min. maszyny CNC), na których uczniowie będą zdobywać praktyczne umiejętności i przygotowywać się do podjęcia przyszłego zawodu. Przedmiotem realizacji umowy o wartości prawie 3 mln złotych będzie wyposażenie 6 pracowni: konwencjonalnej obróbki frezarskiej i tokarskiej (2 pracownie), pracownie CNC – tokarskie i frezarskie centra obróbcze oraz 2 pracownie technik wytwarzania. Pracownicy Centrum zapoznali Wykonawcę z lokalizacją pracowni w obiekcie oraz rozmieszczeniem niezbędnych przyłączy energetycznych, sprężonego powietrza. Podczas spotkania omówione zostały także najważniejsze kwestie procesu dostaw i instalacji. Wkraczamy w kolejną, równie istotną jak kończące się prace budowlane, fazę realizacji przedsięwzięcia – mówił dyrektor Dominik Kraska, dlatego zgodnie ustalono, że na tym etapie niezwykle ważna jest ścisła komunikacja i bieżące omawianie poszczególnych etapów współpracy.

Obiekty CK Technik powstają w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 
Galeria zdjęć

Powrót