AKTUALNOŚCI

2020-04-22

Zmiana adresu korespondencyjnego Centrum

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 kwietnia br. nastąpiła zmiana adresu korespondencyjnego Centrum. 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce

Jednocześnie informujemy, iż numer NIP oraz REGON pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe oraz numery telefonów również nie ulegają zmianie. 

Prosimy o aktualizację danych w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz na wszelkich dokumentach, uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Centrum dokumentach oraz wysyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie na powyższy adres.

Powrót