KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

CK Technik Centrum Kształcenia Zawodowego jako kluczowy ośrodek uzyskiwania i doskonalenia kompetencji zawodowych zorientowany jest na świadczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych. Dlatego organizując przyszłe kształcenie zawodowe w nowo tworzonym obiekcie dla uczniów szkół i kształcenie ustawiczne dla dorosłych współpracuje z pracodawcami, instytucjami rynku pracy, przedstawicielami otoczenia rynku pracy zarówno z miasta Kielce, jak również regionu. Efektem tej współpracy jest tworzona oferta edukacyjna dostosowana do zmieniającego się zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje zawodowe oraz społeczne, stanowiska dydaktyczne odwzorowujące rzeczywiste warunki pracy, a także wysoka efektywność kształcenia, w wyniku której uczący się przygotowani są do doskonalenia zawodowego przez całe życie. Centrum jest liderem, który będzie wdrażać innowacyjne rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne i dydaktyczne do procesu kształcenia zawodowego.

Podejmując tak wiele działań CK Technik inicjuje przedsięwzięcia projektowe, których efektem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

Jednym z takich zadań jest przedsięwzięcie pn.: Kompleksowo i zawodowo z CK Technik, którego realizacja rozpoczyna się już we wrześniu 2018 roku a jego celem jest poprawa atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację przedsięwzięć w zakresie nabywania umiejętności i kompetencji kluczowych uczniów, jak również doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu, stanowiących przyszłą kadrę Centrum.

Więcej informacji o nowej inicjatywie CK Technik znajduje się tutaj.