KOMPLEKSOWO I ZAWODOWO Z CK TECHNIK

2018-10-22

Ruszyły pierwsze warsztaty z kompetencji miękkich i poruszania się po rynku pracy w kieleckim Elektryku

W dniu 20 października br. w ramach projektu pn.: Kompleksowo i zawodowo z CK Technik odbyły się pierwsze warsztaty z kompetencji miękkich i poruszania się po rynku pracy dla 20 uczniów z kierunku technik elektryk w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Celem warsztatów jest wsparcie uczniów w zakresie kompetencji miękkich związanych z przygotowaniem do poruszania się po rynku pracy oraz efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Kompetencje miękkie w połączeniu z kompetencjami i kwalifikacjami zawodowymi są obecnie niezbędne na rynku pracy i bardzo oczekiwane przez pracodawców, co często podkreślają przedsiębiorcy. Prezentują one bowiem pełen obraz przygotowania potencjalnego pracownika do podjęcia pracy.

Zajęcia przeprowadziła Pani Aneta Nasternak - Kmieć - doświadczony trener w zakresie psychologii zarządzania personelem.

Jak powiedziała Pani Aneta: Uczestnicy warsztatów wykazali się ogromnym zainteresowaniem oraz otwartością na pozyskiwania wiedzy w zakresie umiejętności interpersonalnych. 

Podczas serii warsztatów, które będą realizowane od października do grudnia br., w obu szkołach objętych wsparciem w projekcie, uczniowie nabędą nowe umiejętności w zakresie:

  • komunikatywności i dynamizmu działania
  • kreatywności
  • umiejętności pracy w zespole
  • zarządzania czasem
  • odporności na stres
  • asertywności
  • technik poruszania się po rynku pracy
  • przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
  • autoprezentacji
  • zachowań dyskryminujących u pracodawców

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).
Galeria zdjęć

Powrót