KOMPLEKSOWO I ZAWODOWO Z CK TECHNIK

2018-11-27

Uczniowie z kieleckiego Elektryka oraz Mechanika odwiedzili Elektrownie Szczytowo-Pompową Porąbka-Żar oraz Fabrykę Volkswagena Craftera

W minionym tygodniu 40 uczniów z dwóch kieleckich szkół zawodowych uczestniczących w projekcie Kompleksowo i zawodowo z CK Technik uczestniczyło w dwóch krajowych wizytach studyjnych.   

19 listopada br. 20 uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, z kierunku technik elektryk udało się do drugiej co do wielkości elektrowni szczytowo-pompowej w Polsce i jedynej w kraju elektrowni podziemnej mieszczącej się w Międzybrodziu Bialskim.

Elektrownia Porąbka-Żar robi ogromne wrażenie. Podczas wizyty mogliśmy od środka zaobserwować jak funkcjonuje taki obiekt – stwierdził jeden z uczniów ZSE w Kielcach, biorcy udział w wizycie. 

Z kolei 23 listopada br. Fabrykę Volkswagena w Białężycach k. Wrześni odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach. Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z procesem produkcyjnym nowej generacji modelu Volkswagena Craftera, który produkowany jest we Wrześni od 2016 r. Zakład we Wrześni jest drugim ośrodkiem produkcyjnym po VW Poznań marki Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce.

Wizyta w Fabryce Volkswagena pozwoliła nam zapoznać się z czynnościami jakie wykonuje pracownik na danym stanowisku pracy- podkreślił jeden z uczniów ZSM w Kielcach.

Celem wizyt studyjnych było zapoznanie uczestników z warunkami pracy, kulturą organizacyjną oraz zakresem działań na stanowisku pracy. Dobór ośrodków związany był z tematyką kształcenia uczniów objętych wsparciem w projekcie.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).
Galeria zdjęć

Powrót