KOMPLEKSOWO I ZAWODOWO Z CK TECHNIK

2018-11-27

Odbyły się pierwsze zajęcia z języka angielskiego branżowego dla nauczycieli

W dniach 23 oraz 24 listopada br. w ramach projektu pn.: Kompleksowo i zawodowo z CK Technik odbyły się pierwsze zajęcia języka angielskiego branżowego dla 5 nauczycieli z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach z kierunku technik elektryk  oraz 5 nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach z kierunku technik pojazdów samochodowych.

Celem zajęć jest podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli z obu szkół biorących udział w projekcie, w zakresie języka branżowego.

Prowadzącą zajęcia jest Pani Kamila Kępczyńska – Kaleta, nauczyciel, lektor oraz tłumacz języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem.

Jak zaznaczyła Pani Kamila: Podczas pierwszych zajęć uczestników cechowało ogromne zaangażowanie oraz chęć pogłębiania znajomości języka angielskiego. Dostrzegają oni bowiem konieczność posiadania znajomości słownictwa branżowego związanego z nauczanym przez nich kierunkiem.

W ramach projektu dla obu grup zaplanowano łącznie 60 godzin zajęć języka angielskiego branżowego. Zajęcia kończą się w kwietniu 2019 roku.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

 
Galeria zdjęć

Powrót