KOMPLEKSOWO I ZAWODOWO Z CK TECHNIK

2019-01-30

Rozpoczęły się zajęcia branżowego języka angielskiego dla uczniów

W dniach 29 oraz 30 stycznia br. w ramach projektu pn.: Kompleksowo i zawodowo z CK Technik odbyły się pierwsze zajęcia języka angielskiego branżowego dla dwóch grup uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach z kierunku technik elektryk.

W ramach projektu zaplanowano łącznie 120 godzin zajęć branżowego języka angielskiego dla obu szkół objętych wsparciem w projekcie. Dwudziestu uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach z kierunku technik elektryk oraz dwudziestu uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach będzie uczestniczyć w zajęcia do czerwca bieżącego roku.

W trakcie zajęć uczestnicy będą nabywali kompetencje językowe ścisłe związane z branżą elektryczną oraz branżą samochodową. Uczniowie zapoznają się ze zwrotami i wyrażeniami, które pomogą im w swobodny sposób porozumiewać się i wykonywać obwiązki na stanowiskach pracy u przyszłych pracodawców, którzy swoją działalności opierają na współpracy zagranicznej i eksporcie. Podczas zajęć szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne użycie języka branżowego w różnych sytuacjach zawodowych.

Jak twierdzi jeden z uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach: Znajomość języka branżowego jest w obecnym czasie bardzo istotna, a wręcz niezbędna, ponieważ wielu przedsiębiorców realizując zamówienia zagraniczne otrzymuje dokumentację w języku angielskim. Ponadto znajomość języka obcego  pozwala na łatwiejsze znalezienie atrakcyjnej oferty pracy.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

 
Galeria zdjęć

Powrót