KOMPLEKSOWO I ZAWODOWO Z CK TECHNIK

2019-03-26

Kurs operatora wózka widłowego dla uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kiecach.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się zajęcia w ramach kursu Operator wózka widłowego (II WJO) dla uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kiecach.

Celem kursu jest nabycie przez uczniów nowych kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na stanowisku związanym z obsługą wózka widłowego.

Jak twierdzi jeden z uczniów biorących udział w kursie - Zajęcia są ważne ponieważ pozwalają na zdobycie nowych umiejętności, a to przełoży się na szybkie znalezienie pracy. Ponadto jak stwierdził fakt, iż uzyskany certyfikat jest  honorowany w prawie wszystkich krajach europejskich otwiera to nowe możliwości poszukiwania zatrudnienia.

Kurs będzie trwać do maja a poruszane zagadnienia obejmują m.in. budowę wózka widłowego, czynności kierowcy przy obsłudze przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,  zagadnienia z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym. Kurs obejmuje również zajęcia praktyczne podczas których uczniowie zapoznani zostaną z jazdą wózkiem do przodu, do tyłu, jazdy wózkiem z obciążeniem, manewrami wózkiem, dokumentacją wózka, a także odbędą instruktaż stanowiskowy.

Po zakończonym kursie uczniowie przystąpią do egzaminu oraz otrzymają certyfikaty nadające im uprawnienia operatora wózka widłowego, zgodnie z normami Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe
Galeria zdjęć

Powrót