KOMPLEKSOWO I ZAWODOWO Z CK TECHNIK

2019-04-29

Egzamin na operatora wózka widłowego tuż tuż!

Już 7 maja br. uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach przystapią do państwowego egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego, będacego zwieńczeniem udziału w kursie Operator wózka widłowego. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Aby przygotować się do tego ważnego wydarzenia uczestnicy zakończyli w ubiegłym tygodniu część zajęć teoretycznych oraz doskonalili umiejętności jazdy wózkiem widłowym na placu manewrowym. 

Wydawane uprawnienia  w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo. Uzyskanie uprawnień niesie ze sobą szereg innych korzyści, takich jak większe szanse na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Trzymamy kciuki za uczestników!

Kolejnym wsparciem dla uczestników projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik" będzie udział w płatnych stażach zawodowych u świętokrzyskich pracodawców, które rozpoczniemy już niebawem. 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe
Galeria zdjęć

Powrót