KOMPLEKSOWO I ZAWODOWO Z CK TECHNIK

2019-04-29

Kurs zawodowy dla kierunku technik elektryk rozpoczęty

W bieżącym miesiącu rozpoczęliśmy zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach w ramach kursu zawodowego AutoCad poziom podstawowy oraz AutoCad Electrical. Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu i nabyciem kwalifikacji w zakresie obsługi oprogramowania i będzie obejmował swoim zakresem zagadnienia związane z podstawami rysowania obiektów, ich edycją i modyfikacją, warstwami rysunkowymi, wprowadzaniem tekstu, kreskowaniem i wymiarowaniem rysunku w wymiarze 35 godzin szkoleniowych.  Dodatkowo uczniowie zapoznają się z funkcjami specjalistycznego oprogramowania przeznaczonym specjalnie dla nich, a mianowicie AutoCadem Electrical. Przez 15 godzin szkoleniowych uczestnicy zapoznają się z takim tematami jak m. in. zarządzanie projektem, tworzenie schematów i elemenów schematów elektrycznych, edytowanie i tworzenie schematów elektrycznych i montażowych.

Uczniowie zgodnie stwierdzili, iż znajomość programu projektowego Autocad jest niezmiernie przydatna a zapoznanie się z dodatkowymi funkcjami w zakresie elektryki znacznie poprawi ich atrakcyjność na rynku pracy.  

Po ukończonym kursie na uczniów z kieleckiego Elektryka  czekają płatne staże u świętokrzyskich pracodawców o czym poinfromujemy już niebawem. 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).
Galeria zdjęć

Powrót