KOMPLEKSOWO I ZAWODOWO Z CK TECHNIK

2018-09-05

Kompleksowo i zawodowo z CK Technik!

W dniu 30 lipca br.,w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, na mocy której otrzymaliśmy środki na realizację projektu pn. Kompleksowo i zawodowo z CK Technik.

Już od września br. wsparciem obejmiemy dwa kieleckie technika wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Elektrycznych.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli zawodu na kierunkach - technik pojazdów samochodowych oraz technik elektryk, którzy docelowo będą stanowić kadrę naszego Centrum. W ramach projektu zaplanowaliśmy dla nich specjalistyczne kursy zawodowe oraz kursy językowe, w najnowocześniejszych ośrodkach szkoleniowych. Wsparciem obejmiemy również 40 uczniów, którzy obok specjalistycznych kursów zawodowych odbędą płatne staże w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach z branży metalowej. Ponadto uczniowie wezmą udział w warsztatach kompetencji miękkich, niezbędnych na obecnym rynku pracy, uzupełnią swoją wiedzę i praktyczne umiejętności na dodatkowych warsztatach zawodowych oraz podszlifują branżowy język angielski podczas dodatkowych zajęć.

Ważnym etapem projektu jest doposażenie pracowni do praktyczniej nauki zawodu w niezbędne materiały techno-dydaktyczne. Wszystkie działania zaplanowaliśmy do końca listopada 2019 r.

Przed nami wiele wyzwań, które będą tworzyć nowe warunki do współpracy ze szkołami zawodowymi i przedsiębiorstwami w przyszłym Centrym.

O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco.

 

Projekt  pn.: „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

Powrót