KOMPLEKSOWO I ZAWODOWO Z CK TECHNIK

2018-09-12

Spotkania informacyjne w sprawie udziału w projekcie Kompleksowo i zawodowo z CK Technik

W ostatnich dniach w Zespole Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego  w Kielcach oraz Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach odbyły się spotkania informacyjne  dotyczące uczestnictwa w projekcie Kompleksowo i zawodowo z CK Technik.  W spotkaniach wzięli udział uczniowie z kierunków technik pojazdów samochodowych oraz technik elektryk.

Przedstawiciele CK Technik zaprezentowali uczestnikom założenia projektu, formy wsparcia oraz korzyści płynące z udziału w tak kompleksowym przedsięwzięciu. Koncepcja projektu spotkała się z zainteresowaniem wśród uczniów, czego efektem była szybko zapełniona lista uczestników.

Chętnie wezmę udział w projekcie, ponieważ trzeba rozwijać swoje kompetencje i zdobywać nowe doświadczenie, które na pewno pomoże szybciej znaleźć nową pracę  – tak po spotkaniu wypowiedział się jeden z uczniów Zespołu Szkól Elektrycznych.

Podczas spotkań została również przybliżona idea utworzenia na terenie miasta Kielce CK Technik.  

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

 
Galeria zdjęć

Powrót