O NAS

Postawiliśmy przed sobą ambitny cel stworzenia nowoczesnego ośrodka kształcenia zawodowego, który przygotuje do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

Jesteśmy zespołem, który dąży do przywrócenia kształcenia zawodowego jako pozytywnego wyboru w rozwoju zawodowym.

Chcemy zmiany w nastawieniu młodzieży i rodziców do szkolnictwa zawodowego oraz aby edukacja zawodowa w CK Technik stała się atrakcyjna i przyciągała osoby o dużym potencjale, chętnych do nauki i otwartych na rozwój kariery zawodowej.

Nasz kierunek to: ZAWÓD I ZATRUDNIENIE.


Dominik Kraska

Dominik Kraska

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
tel: 41 36 76 872
dominik.kraska@ckz.kielce.pl
Magdalena Terelak

Magdalena Terelak

Główna Księgowa
tel: 41 36 76 872 wew. 304
magdalena.terelak@ckz.kielce.pl
Alina Skowerska

Alina Skowerska

Główny Specjalista
tel: 41 36 76 872 wew. 302
alina.skowerska@ckz.kielce.pl
Bogumiła Głuch

Bogumiła Głuch

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
tel: 41 36 76 872 wew. 306
bogumila.gluch@ckz.kielce.pl
Magdalena Smorągiewicz

Magdalena Smorągiewicz

Inspektor
tel: 41 36 76 872 wew. 301
magdalena.smoragiewicz@ckz.kielce.pl
Paulina Borończyk

Paulina Borończyk

Podinspektor
tel: 41 36 76 872 wew. 300
paulina.boronczyk@ckz.kielce.pl
Katarzyna Fronczyk

Katarzyna Fronczyk

Podinspektor
tel: 41 36 76 872 wew. 303
katarzyna.fronczyk@ckz.kielce.pl