PRZYSZŁE CENTRUM

W Okolicy skrzyżowania ulicy Łódzkiej z ul. Olszewskiego w Kielcach powstaje jedno z nowocześniejszych miejsc do praktycznej nauki zawodu w regioniE – Centrum Kształcenia zawodowego - CK Technik, którego celem jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry dla branży metalowo – odlewniczej, informatycznej, ELEKTRYCZNEJ ORAZ ELEKTRONICZNEJ. 

Obiekty CK Technik powstają w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF”Osi 6 ,, Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 30 600 000, 00 PLN, zaś całkowita wartość projektu: 44 280 000,00 PLN.


Zakres zadań obejmuje m.in. prace budowlane tj. utworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup, instalację i uruchomienie wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału edukacyjnego Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej dla grupy 500 uczniów i słuchaczy do 2023 roku. Przyświecają nam również cele związane z poprawą atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, poprzez dostęp uczniów i słuchaczy do nowoczesnej placówki wyposażonej w najnowsze pomoce dydaktyczne zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy, poprawą sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy w zakresie dostępności wykwalifikowanych kadr w zawodach deficytowych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami skupionymi wokół inteligentnych specjalizacji regionalnych. 

 

Zawody w jakich będziemy kształcić: 

 • automatyk
 • mechatronik
 • informatyk
 • operator obrabiarek skrawających, w tym CNC
 • monter maszyn i urządzeń
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • elektronik
 • blacharz
 • tokarz
 • frezer
 • ślusarz
 • spawacz

 

Aktualny stan realizacji inwestycji budowy ck technik 

Luty 2020 r. 

Materiał filmowy z placu budowy - zobacz 

   

   

 

Grudzień 2019 r.  

Materiał filmowy z placu budowy - zobacz 

   

   

 

Październik 2019 r. 

Materiał filmowy z placu budowy - zobacz

   

   

 

Wrzesień 2019 r. 

Materiał filmowy z placu budowy - zobacz

   

    

 

Sierpień 2019 r.

Materiał filmowy z placu budowyzobacz

   

   

 

Lipiec 2019 r. 

Materiał filomowy z placu budowy - zobacz

   

       

 

Czerwiec 2019 r. 

Materiał filmowy z placu budowy zobacz

 

   

   

 

Maj 2019 r.

Materiał filmowy z placu budowy  - zobacz 

 

   

   

 

Kwiecień 2019 r. 

Materiał filmowy z placu budowy - zobacz

 

   

   

 

Marzec 2019 r. 

Materiał filmowy z placu budowy - zobacz

 

   

   

 

Grudzień 2018 r